Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Rli – Voorstudie ‘Kopen om te verhuren’

Na een aantal decennia van relatieve afwezigheid neemt het belang van particuliere woningverhuurders thans toe. In Nederland is in de periode van 2009 tot 2018 zowel het aandeel eigenaar-bewoners als het aandeel particuliere verhuur gestegen met 1 tot 2 procentpunt. Het toegenomen aandeel lijkt niet veel, maar omdat het over ruim 7 miljoen woningen gaat, kan elke procentuele verschuiving in de eigendomssituatie grote effecten sorteren. Er zijn echter grote regionale verschillen, die niet worden weerspiegeld in nationale cijfers. Het koopgedrag van typen eigenaren verschilt per regio en stad, en daarbinnen van wijk tot wijk. Dat staat in het rapport ‘Kopen om te verhuren’, dat het Kadaster op verzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft geschreven.

Foto: Maarten Udema

Foto: Maarten Udema

Op 29 mei 2019 heeft de Rli het rapport van het Kadaster samen met een begeleidende brief toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met een afschrift aan de leden van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. Aanleiding voor het rapport is dat in nieuwsberichten vaak wordt geschreven over het opkopen van woningen voor de verhuur door beleggers. Deugdelijke cijfers hierover zijn echter niet beschikbaar. Op verzoek van de Vaste commissie heeft minister Ollongren van BZK op 19 juni een schriftelijke reactie gegeven op het rapport.

Onderdeel van het rapport is een interactieve kaart waarin voor heel Nederland op wijkniveau is aangegeven hoe sterk het verschijnsel koop voor verhuur zich voordoet.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden