Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

KNAW – Advies 'Hergebruik van data'

Data uit overheidsadministraties leveren een schat aan kennis op voor wetenschap en overheidsbeleid, maar ze worden daarvoor nog niet ten volle benut. Het gaat om data uit administraties van het Rijk, provincies, gemeenten, zorgverzekeraars, waterschappen, scholen en andere organisaties die publieke taken uitvoeren. Deze publieke data kunnen, natuurlijk met inachtneming van alle privacyregels, meer worden gebruikt en hergebruikt voor onderzoek. In haar advies ‘Hergebruik van data’ van 20 juni jongsleden ziet de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) hierbij een belangrijke rol voor een Chief Public Data Officer.

De Chief Public Data Officer moet de regie hebben op het toegankelijk en herbruikbaar maken van de data uit overheidsadministraties. De functie zou kunnen worden ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het buitenland zijn met zo’n constructie al goede ervaringen. Aan de andere kant vindt de KNAW dat onderzoekers minder terughoudend moeten zijn om overheidsorganisaties te vragen data uit hun administraties beter toegankelijk te maken.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden