Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

WRR – Kabinetsreactie op rapport ‘Geld en schuld’

Het kabinet ziet een toenemende interesse voor het functioneren van het geldstelsel en het bredere-monetair-financieel systeem. Het onderschrijft de conclusie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn rapport ‘Geld en Schuld: De publieke rol van de banken’ (januari 2019) dat er, ondanks de stappen die sinds de crisis zijn gezet, verdere maatregelen nodig zijn om de dienstbaarheid van de financiële sector aan de samenleving te vergroten. De kabinetsreactie op het WRR-rapport is verschenen op dinsdag 11 juni 2019.

Dezelfde week stond het WRR-advies ook centraal bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Tijdens dit gesprek werd er stilgestaan bij de hoogte van de private schulden in Nederland, het belang van diversiteit in de financiële sector en de optie van een publieke betaalinfrastructuur of een publieke betaalbank. Raadslid Casper de Vries benadrukte de risico’s van hoge private schulden. Ook wanneer er bezittingen tegenover schulden staan en de terugbetalingsmoraal hoog is, vormen hoge schulden op macro-economisch niveau een probleem. Zij leiden tot een grotere kans op een crisis, een langer herstel na een crisis en onevenwichtige economische groei.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden