Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER – Advies 'Naar een nieuw pensioenstelsel'

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft overeenstemming bereikt over een nieuw, meer toekomstbestendig stelsel. Met de voorstellen in het SER-advies ‘Naar een nieuw pensioenstelsel’ sluit het stelsel beter aan op de veranderende arbeidsmarkt, worden pensioenregelingen persoonlijker en transparanter en komt er eerder zicht op een koopkrachtig pensioen. Het advies werd op 5 juni 2019 gepubliceerd. Met het advies blijven de sterke kanten van het bestaande stelsel behouden, zoals lage kosten, verplichtstelling en een adequate pensioenopbouw. Tegelijkertijd stelt de SER verbeteringen voor zodat pensioenregelingen begrijpelijker worden en beter aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt.

Het SER-advies maakt onderdeel uit van een breder pakket van afspraken tussen kabinet, werkgeversorganisaties en vakbonden. In dat pakket staan afspraken over de stijging van de AOW-leeftijd, de koppeling tussen de pensioenleeftijd en de levensverwachting, vroegpensioen voor zwaar werk en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Hierdoor kunnen mensen op gezonde en verantwoorde wijze naar hun pensioen toegroeien, met voldoende financiële basis tijdens hun pensioen.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden