Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

ACVZ – Jaarverslag 2018

Op 29 april 2019 publiceerde de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) haar jaarverslag over 2018. “Op politiek brisante terreinen als migratie zijn regeerakkoorden gedetailleerd en strak geformuleerd, hetgeen de ruimte en de belangstelling voor vrije bespiegeling inperkt. Het opstellen van een adviesprogramma vertoont onder die omstandigheden trekken van het uitzetten van een koers tussen gevaarlijke klippen, terwijl het wezen van onafhankelijke advisering veeleer vraagt om ruimte, om een weidse blik naar de horizon over open wateren.” Aldus ACVZ-voorzitter Koos Richelle in zijn voorwoord bij het jaarverslag 2018.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden