Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

SER – Advies Prioriteiten voor een fair Europa

Nederland heeft de EU nodig om de grote problemen van onze tijd, zoals klimaatverandering, migratie en digitalisering aan te kunnen pakken. Ons land is zelf daarvoor te klein. De Europese landen moeten hiervoor krachtiger samenwerken. De machtsveranderingen in de wereld maken dat noodzakelijk. Voor een sterke en hechte EU is het belangrijk om de levensomstandigheden, werkgelegenheid, productiviteit en inkomens te verbeteren, en de verschillen tussen en in landen te verkleinen. Daarvoor is een diepere en eerlijkere interne markt in Europa nodig. Dat staat in het advies ‘Prioriteiten voor een fair Europa: samen sterker in een onzekere wereld’ dat de Sociaal-Economische Raad (SER) op 12 april 2019 heeft vastgesteld.

Het advies geeft aandachtspunten voor het nieuwe vijfjarige mandaat van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Die worden later dit jaar herbenoemd, respectievelijk herkozen.

Meer informatie


Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden