Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

CEG – Signalement Veilige zorg, goede zorg

Veiligheid is een groot goed in de zorg. De afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in het veiliger maken van de zorg en het beheersen van risico’s. Hierdoor is het aantal vermijdbare fouten afgenomen. Het einde van de huidige strategie lijkt echter in zicht. De zorg wordt niet nog veiliger door nog meer te reguleren. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat te veel nadruk op veiligheid negatieve effecten kan hebben. Instrumenten om veiligheid te reguleren schieten soms hun doel voorbij, omdat ze weinig ruimte laten om afwegingen te maken en te leren van fouten. Dit signaleert het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) in de publicatie 'Veilige zorg, goede zorg?', die op 4 april 2019 is aangeboden aan Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Het CEG geeft in zijn signalement diverse voorbeelden uit de zorgpraktijk. Deze voorbeelden en de vele andere die het CEG kreeg aangereikt door zorgverleners, maken duidelijk dat veiligheid niet los is te zien van andere waarden in de zorg. Veiligheidsprotocollen en -regels kúnnen goede zorg in de weg zitten.

Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden