Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

NLsportraad – Advies Nederland evenementenland?

Met een gezamenlijke Nationale Sportevenementenagenda kan meer rendement worden gehaald uit terugkerende en eenmalige sportevenementen. Het kabinet speelt daarbij een richtinggevende, verbindende en faciliterende rol. Bij het vormgeven van deze sportevenementenagenda staat wat betreft de NLsportraad ‘the Dutch approach’ centraal: het efficiënt, innovatief, inclusief, toegankelijk, veilig en duurzaam organiseren van sportevenementen met maximale economische en maatschappelijke impact. Dat is het advies dat de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) op 2 april 2019 toestuurde aan minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Verder adviseert de NLsportraad onder andere om het idee van een fonds en/of een garantiefonds voor sportevenementen verder uit te werken, waarmee de publiek-private samenwerking rond sportevenementen verder wordt gestimuleerd.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden