Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Raad voor Cultuur – Sectoradvies Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit

Er gaat veel goed in de erfgoedsector in ons land, er is behoorlijk wat geld beschikbaar en het grootste deel van de monumenten staat er – onder meer dankzij de inzet van de eigenaren en wettelijke bescherming – goed bij. Tegelijkertijd constateert de Raad voor Cultuur in zijn sectoradvies ‘Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit’ dat achteroverleunen geen optie is. Het advies verscheen op 26 maart 2019.

De raad stelt onder andere dat er voldoende kennis en financiële middelen in de sector beschikbaar zijn, maar dat deze zich niet altijd op de juiste plek bevinden. Hierdoor worden er kansen gemist om de ruimtelijke kwaliteit te versterken. De raad verkent in zijn advies de mogelijkheden om dit te verbeteren en gaat verder in op de kennisinfrastructuur van ruimtelijk beleid, het contact met de samenleving en de financiën. Hij doet een reeks aanbevelingen in deze richtingen.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden