Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Onderwijsraad – Advies Duurzame ontwikkeling als richting in het onderwijs

Duurzame ontwikkeling is volgens de huidige wet geen richting op basis waarvan met bekostiging van de overheid een nieuwe school kan worden gesticht. Dit concludeert de Onderwijsraad in het advies ‘Duurzame ontwikkeling als richting in het onderwijs’, dat op 26 maart 2019 verscheen. De raad bracht dit advies uit op verzoek van minister Slob.

De raad herkent in duurzame ontwikkeling geen onderscheiden levensovertuiging. Duurzame ontwikkeling kan in allerlei vormen van onderwijs en binnen scholen met uiteenlopende grondslagen belangrijk zijn. In het verleden heeft de raad meermaals gepleit voor de invoering van een stelsel waarin de richting van een school niet meeweegt bij de vraag of die school geld van de overheid krijgt. Bepalend zou dan zijn dat er een goed schoolplan ligt dat voldoet aan de wettelijke eisen en dat er voldoende interesse is in de nieuwe school. De raad steunt dan ook het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden