Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Rli – De som der delen

Nederland moet verduurzamen. Onze energievoorziening, ons voedselsysteem en onze economie zullen de komende decennia fors veranderen. Ook zullen wij ons aan de klimaatverandering moeten aanpassen. Aan deze vier opgaven werken verschillende overheidslagen, maar de uitvoering vindt plaats in de regio. Daar kunnen deze opgaven elkaar versterken dan wel elkaar in de weg zitten. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) concludeert in zijn verkenning ‘De som der delen’ dat een samenhangende aanpak in de regio vereist is en dat dit ook kan helpen om de regio een positieve impuls te geven. De verkenning verscheen op 26 maart 2019.

De Rli heeft in de Zuidwestelijke Delta gekeken naar de vier duurzaamheidsopgaven die een grote impact op deze regio zullen krijgen: de energietransitie, de voedseltransitie, de transitie naar een circulaire economie en de aanpassing aan klimaatverandering. Vanuit de casuïstiek van de Zuidwestelijke Delta trekt de raad algemene conclusies die voor meer regio’s in Nederland gelden. Op 11 september 2019 organiseert de Rli hierover een werkconferentie.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden