Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

NLsportraad – Onderzoek naar sportbeleving in Nederland

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) wil graag weten op welke wijze Nederlanders (hun) sport beleven, live en via de media, en welke interesse er is voor sportevenementen. Daarom laat de raad een onderzoek uitvoeren naar ‘sportbeleving’. Dit onderzoek is aangekondigd in het advies ‘Nederland Evenementenland?’ dat de NLsportraad begin april uitbracht. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, een bevolkingsenquête en een media-analyse. De literatuurstudie is op 25 april 2019 gepubliceerd.

De NLsportraad vindt het belangrijk dat het begrip ‘sportbeleving’ vooraf duidelijk wordt gedefinieerd. In welke mate zijn mensen emotioneel betrokken bij (hun) sport? De literatuurstudie geeft een eerste antwoord op deze vraag. De conclusies uit het literatuuronderzoek worden ook in de bevolkingsenquête getoetst. De uitkomsten van het totale onderzoek worden voor de zomer gepubliceerd.
 
Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden