Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AIV – Kabinetsreactie op advies ‘Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid’

Het kabinet is van oordeel dat complete uitbanning de enige manier is waarop de inzet van kernwapens volledig kan worden uitgesloten. Daarnaast speelt nucleaire afschrikking een cruciale rol bij het behouden van het strategisch evenwicht en het voorkomen van de inzet van de kernwapens. Dat schrijft het kabinet in zijn reactie van 18 april 2019 op het AIV-advies ‘Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid’.

Een centrale aanbeveling van de AIV is het oprichten van een gezaghebbende internationale commissie – te vergelijken met de Brundtland-commissie – met de opdracht onderzoek te doen naar de mogelijkheden om betrouwbare, concrete en bindende afspraken te maken over de beheersing van nucleaire wapens, aantallen en risico’s. Het kabinet neemt deze aanbeveling ter harte. Het kabinet deelt de analyse van de AIV over het Intermediate Range Nuclear Forces-verdrag (INF) en onderschrijft de aanbevelingen, gericht op een stevige inzet voor een geloofwaardig behoud van dit verdrag, defensieve vervolgstappen indien Rusland niet bereid is het verdrag te respecteren en de noodzaak om China en andere landen te betrekken bij nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven. Wat de nucleaire taak van Nederland betreft bij de vervanging van de F-16 door de F-35, blijft de inzet van het kabinet dat deze taak niet meer zou hoeven worden vervuld op het moment dat de internationale omstandigheden en de afspraken binnen de NAVO dit hopelijk mogelijk zouden maken. Het kabinet zal daarom samen met bondgenoten kansen identificeren om te komen tot een terugtrekking van alle Russische en Amerikaanse substrategische kernwapens uit geheel Europa. Het kabinet onderschrijft de analyse van de AIV dat een eenzijdige terugtrekking van Amerikaanse substrategische kernwapens uit Europa onwenselijk is, om zowel militaire als politieke redenen.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden