Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER – Jaarrapportage Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Uit een beoordeling blijkt dat 86 procent van de merken die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, goed op weg is om te voldoen aan de afspraken in het convenant. Dat staat in de jaarrapportage die het convenant op 15 april 2019 publiceerde. Door inzicht te verzamelen in de omstandigheden op een groter aantal productielocaties en in de materialen die bedrijven gebruikten, en door een analyse te maken van de eigen productieketen, ondernamen bedrijven in 2018 concrete actie om hun bedrijfsvoering zo te veranderen dat ze de risico’s op misstanden in hun productieketen beter aan kunnen pakken.

Bedrijven doen vrijwillig mee aan het convenant, maar deelname is niet vrijblijvend. In 2018 zijn de inspanningen van deelnemende bedrijven voor het eerst beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader dat partijen samen hebben opgesteld. Het secretariaat van het convenant doet de beoordeling en wordt gevoerd door de Sociaal-Economische Raad (SER).

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden