Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

WRR - Twee nieuwe raadsleden

Op vrijdag 15 maart 2019 heeft de ministerraad ingestemd met de voordracht voor benoeming van prof. dr. Suzanne Hulscher en prof. dr. mr. Catrien Bijleveld tot lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin wordt ontheven van zijn functie als raadslid en benoemd tot adviserend lid van de WRR.

Hulscher is hoogleraar waterbouwkunde en waterbeheer, in het bijzonder de watersystemen aan de Universiteit Twente. Daarnaast is zij onder andere lid van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), lid van het kernteam ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid) en leider van het TTW-perspectief onderzoeksprogramma RiverCare. 

Bijleveld is hoogleraar methoden en technieken van criminologisch onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onder andere lid van de lid van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). Hiernaast is zij directeur van het NSCR (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving), één van de onderzoeksinstituten van NWO.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden