Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Agenda

11 april 2019 – Advies nieuw cultuurstelsel (Raad voor Cultuur)

Op donderdag 11 april zal de Raad voor Cultuur het advies over het nieuwe cultuurstelsel aanbieden aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De minister heeft de Raad om advies gevraagd over de uitgangspunten voor een nieuw cultuurstelsel voor de periode 2021-2024. Daarnaast vraagt zij de raad om advies over bepaalde thema’s in het cultuurbeleid, zoals diversiteit, cultuuronderwijs en talentontwikkeling. Ook over ontwikkelingen op het gebied van kunst, erfgoed en creatieve industrie wil de minister advies. De insteek van de minister is: ‘De waarde van cultuur begint bij de makers. Met hun heilige vuur iets nieuws te maken of iets te tonen wat anders onbekend of onbelicht zou blijven. Op een bladzijde in een boek, op straat of in een museumzaal. Die makers wil ik ruimte bieden: door te investeren in kwaliteit, door nieuwe groepen kansen te geven en door meer dan enkel de klassieke disciplines ruimte te bieden.'

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden