Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Agenda

26 maart 2019 - Advies ‘De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio’ (Rli)

Op 26 maart 2019 brengt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘De som der delen’ uit, een verkenning van de samenvallende nationale duurzaamheidsopgaven in de regio. De duurzaamheidsopgaven manifesteren zich vaak tegelijkertijd op regionaal niveau. De raad richt zich in deze verkenning op de Zuidwestelijke Delta en focust hierbij op de vier opgaven die daar op dit moment grote impact hebben: energietransitie, verduurzaming van het voedselsysteem, transitie naar een circulaire economie en klimaatadaptatie. In de verkenning staat de volgende vraag centraal: In hoeverre vraagt het samenvallen van duurzaamheidsopgaven in een regio om een samenhangende aanpak? Zitten opgaven elkaar in de weg? Is winst te behalen bij een samenhangende aanpak? De publicatie wordt deze dag aangeboden aan Gedeputeerde Staten Zeeland.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden