Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Raad voor Cultuur – Advies Financiering van cultuur

De cultuursector heeft een aanvullend instrumentarium nodig dat nieuwe financieringsbronnen kan aanboren en het ondernemerschap een stevige impuls geeft. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies ‘Financiering van cultuur’ dat op 28 februari is verschenen. Sinds de ingrijpende bezuinigingsronde in 2011 is de cultuursector voortdurend op zoek naar alternatieve financieringsmiddelen. En hoewel de resultaten van diverse experimenten op dit gebied veelbelovend zijn, zijn de opgehaalde bedragen tot nu toe bescheiden. Wel heeft de cultuursector de afgelopen jaren, dankzij een gezonde financieringsmix, de risico’s beter weten te spreiden

De rol van het Rijk hierbij is het inrichten van een systeem dat kunstenaars en culturele instellingen toegang geeft tot duurzame financiering. Provincies en gemeenten leveren een directe bijdrage, via subsidies en garanties, maar kunnen lokaal met hun vastgoedbeleid ook inspelen op de vraag naar betaalbare werkruimtes en ateliers. De raad pleit daarom voor een integraal beleid met meer afstemming tussen de diverse overheden.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden