Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ACVZ – Advies Veranderend ouderschap en migratie

Als Nederland besluit om regelingen te treffen voor meerouderschap en meerpersoongezag, dan is het volgens de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) niet nodig om op voorhand bepaalde groepen vreemdelingen van deze regelingen uit te sluiten. De ACVZ adviseert wel om de toegang tot een draagmoederschapsregeling te beperken tot burgers van de Europese Unie en vreemdelingen met een permanent verblijfsrecht in Nederland. Hiermee kan onder meer worden voorkomen dat Nederland een bestemmingsland wordt voor draagmoederschapstoerisme. Het advies ‘Veranderend Ouderschap en Migratie’ verscheen op 18 februari 2019.

De ACVZ adviseert in over de vreemdelingrechtelijke gevolgen van de voorstellen van de Staatscommissie Herijking ouderschap van december 2016. Ze constateert in haar rapport dat doorvoering van de voorstellen van de Staatscommissie vreemdelingrechtelijke gevolgen met zich mee zal brengen. De ACVZ acht het gewenst dat de wijziging van de definitie ‘gezin’ in het afstammingsrecht ook wordt doorgevoerd in het vreemdelingenrecht en dat de verblijfsrechtelijke positie van mensen in deze nieuwe gezinsvormen wordt opgenomen in regelgeving.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden