Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

RVS – Verkennend advies ‘Waarde(n)volle zorgtechnologie’

Kunstmatige intelligentie (AI – Artificial Intelligence) is naar de mening van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een waardevolle technologie. Deze kan zowel de kwaliteit, de toegankelijkheid en pluriformiteit als de betaalbaarheid en solidariteit van de zorg doen toenemen. Tegelijkertijd is AI een waardenvolle technologie, zij het niet waardenvrij, die diezelfde publieke belangen kan ondermijnen. Wanneer de overheid deze ontwikkelingen op het gebied van AI helemaal vrij laat, lopen we het risico dat we afhankelijk worden van dominante private partijen. Dat schrijft de RVS in het verkennend advies ‘Waarde(n)volle zorgtechnologie - Een verkennend advies over de kansen en risico's van kunstmatige intelligentie in de zorg, dat op 5 februari 2019 verscheen.

In dit advies laten de RVS verschillende voorbeelden zien van het gebruik van AI binnen de zorg. 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden