Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Raad voor Cultuur – Voordracht Europees erfgoedlabel

De Zeven Koloniën hebben duidelijk een symbolische waarde voor de Europese geschiedenis, zo meent de Raad van Cultuur, als het gaat om de continue worsteling met armoede, landloperij en dakloosheid in een periode die te boek staat als het ‘paupertijdperk’. De raad adviseert de minister om akkoord te gaan met de voordracht van de Zeven Koloniën van Weldadigheid voor een Europees Erfgoedlabel nadat er enkele inhoudelijke aanpassingen zijn aangebracht. Zo moet er in de aanvraag een inhoudelijk beter onderbouwde toelichting komen op de communicatie en educatie over de Europese dimensie.

Minister Van Engelshoven heeft de raad verzocht te adviseren over de aanvraag van de ‘Zeven Koloniën van Weldadigheid’ voor een Europees Erfgoedlabel (EEL). Deze koloniën zijn gesticht tussen 1818 en 1825, toen het huidige België en Nederland nog één land vormden. Het advies is op 30 januari gepubliceerd.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden