Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

WRR – Geld en schuld: De publieke rol van banken

Giraal geld is steeds belangrijker geworden in onze samenleving, de publieke betaal- en spaaropties zijn verdwenen en het bankwezen is geconcentreerder en uniformer geworden. Hierdoor is het evenwicht in het geldstelsel verstoord geraakt. Er zijn te weinig remmen op geldschepping en kredietverlening, met een ongewenst hoog schuldniveau als gevolg. Ook is het publieke karakter van het bankwezen nu onvoldoende verankerd. In zijn rapport ‘Geld en schuld: de publieke rol van banken’ van 17 januari 2019 pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) daarom voor structurele aanpassingen binnen ons huidige geldstelsel. Een van de aanbevelingen is het mogelijk maken van een bank die zich enkel met betalen en sparen bezighoudt.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden