Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

ACVZ – Themanummer Journaal Vreemdelingenrecht

Het ‘Journaal Vreemdelingenrecht’ brengt rond 28 maart 2019 een themanummer uit over de toekomstverkenning 'Op weg naar 2030' die de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) in maart 2018 uitbracht . In het tijdschrift is onder meer een dubbelinterview te lezen met twee wetenschappers over de toekomstverkenning, evenals drie bijdragen over achtereenvolgens de rol van de lokale gemeenschap, de staat en de EU in het migratiebeleid van de toekomst, en een artikel over de rol van de wetenschap bij het toekomstbestendig maken van het vreemdelingenrecht en migratiebeleid. Het themanummer wordt open access gepubliceerd.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden