Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER – Leven Lang Ontwikkelen, dat doe je regionaal

In veel regio’s van Nederland wordt hard gewerkt aan Leven Lang Ontwikkelen. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties creëren de randvoorwaarden waardoor iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Werkenden doen aan scholing of leren informeel om mee te kunnen blijven doen op de arbeidsmarkt. Op regionaal niveau wordt gewerkt aan Human Capital Agenda’s. Maar er ligt nog steeds een grote opgave. Hoe brengen we mensen naar sectoren waar meer werk is? En wat is er nodig om iedereen te betrekken, ook mensen die nu nog niet werken? Deze vragen stonden centraal tijdens een bijeenkomst van de SER op 18 februari. Beleidsmedewerkers en programmamanagers van provincies, Economic Boards en provinciale SER’en gingen in gesprek over hoe zij hun rol hierbij optimaal kunnen spelen.

Doel was deelnemers te inspireren en succesfactoren en knelpunten voor Leven Lang Ontwikkelen in de regio op te halen.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden