Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Raad voor Cultuur – Later is allang begonnen

Maak overheidsgeld vrij om de musical in Nederland artistiek vooruit te helpen. Verstevig de internationale positie van de Nederlandse opera. Geef de reizende muziektheatergezelschappen meer vlees op de botten om hoogstaande voorstellingen te kunnen maken. En creëer ruimte voor kwalitatief, toegankelijk muziektheater voor een breder publiek. Dat adviseert de Raad voor Cultuur in get advies ‘Later is al lang begonnen. Het muziektheater van de toekomst’, dat op 15 januari werd gepubliceerd. De raad wijst in zijn advies het muziektheater aan als een kansrijke kunstdiscipline voor artistieke vernieuwing en een groot, divers publieksbereik.

Meer informatie over het advies 

Bijeenkomst toekomst musical

Naar aanleiding van het advies organiseerde de raad op 12 maart een drukbezochte bijeenkomst over de toekomst van de musical in het Amsterdamse Allard Pierson Museum. Het advies van de raad om een productiehuis(functie) voor musical in het leven te roepen, kon op de steun rekenen van de aanwezigen. Ook de oprichting van een revolving fund voor risicovol aanbod werd als kansrijk gezien. Daarnaast werd er aandacht besteed aan de mogelijkheid voor musicalmakers om subsidies aan te vragen bij het Fonds Podiumkunsten; deze mogelijkheid wordt binnen de musical nog weinig benut. Ten slotte kwam ook de noodzaak aan bod om het debat over de musical te verstevigen door wetenschappelijk onderzoek en musicalkritiek te bevorderen, en door als sector met elkaar en met overige podiumkunsten in gesprek te blijven. ‘Een hoopvolle bijeenkomst’, zo sloot actrice Naomi van der Linden de middag af.

Meer informatie over de bijeenkomst

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden