Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER – Kopgroep bedrijven zet zich in voor groei culturele diversiteit in de top

Er zijn nog steeds veel te weinig mensen met een brede culturele achtergrond in topfuncties. Om meer kleur in de top te krijgen, heeft een aantal maatschappelijke organisaties de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top opgezet. De bedrijven in de kopgroep erkennen de meerwaarde van meer culturele diversiteit en beseffen dat er doelgericht beleid nodig is om dit bereiken.

Tijdens een bijeenkomst op 29 januari gingen vooraanstaande leden van het bedrijfsleven, rolmodellen en experts met elkaar in gesprek om meer talenten met een migrantenachtergrond in topposities te krijgen. Ook Koningin Máxima, minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) waren aanwezig. De opbrengst uit de bijeenkomst wordt ook gebruikt voor de voorbereiding van het SER-advies ‘Diversiteit in de top van het bedrijfsleven’ dat naar verwachting in de zomermaanden zal worden afgerond.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden