Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AIV – Kabinetsreactie ’Coalitievorming na de Brexit’

Het kabinet stelt dat Nederland met het wegvallen van het Verenigd Koninkrijk (VK) niet alleen een overwegend gelijkgezinde partner binnen de Unie verliest. Ook verandert de machtspolitieke balans in het voordeel van de overgebleven grote lidstaten. Het kabinet intensiveert daarom de inspanningen ten behoeve van meer gestructureerde coalitievorming, niet alleen met de Benelux, de Noordse, Baltische en Visegrad-landen, maar ook met onder meer Duitsland en Frankrijk. Dat schrijft het kabinet in zijn reactie van 24 januari 2019 op het advies ‘Coalitievorming na de Brexit’ dat de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) op 7 september 2018 aanbood aan Parlement en kabinet.

Het kabinet juicht het toe dat de AIV het belang onderkent van een goed gecoördineerde en ondersteunende diplomatie in de Europese hoofdsteden en dat daarvoor ook middelen vrijgemaakt moeten worden. Het kan zich in brede zin vinden in de mogelijke coalitiepartners die de AIV noemt voor de beleidsdomeinen van de interne markt, het sociale domein, het klimaatbeleid en innovatie & onderzoek. Wat de EMU betreft, zal Nederland aansluiting blijven zoeken bij gelijkgezinde landen die waarde hechten aan een solide financieel beleid van de Unie en van haar lidstaten.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden