Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

KNAW - Verwevenheid onderzoek en onderwijs op universiteiten

De verwevenheid van onderzoek en onderwijs, de kern van academisch onderwijs, staat onder druk. Dat komt door de scherpe competitie in het onderzoek, de grotere waardering voor onderzoek dan voor onderwijs, de toename van het aantal studenten en de werkdruk van het academisch personeel. Dat is de constatering van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in het op 17 december 2018 verschenen position paper ‘Spagaat of duet? Verwevenheid van onderwijs en onderzoek aan Nederlandse universiteiten’.

In het paper pleit de KNAW voor behoud en verbetering van de samenhang tussen onderzoek en onderwijs op universiteiten. De voordelen zijn o.a. dat studenten de nieuwste inzichten leren en docenten ook in hun onderzoek profiteren van de vragen van studenten. Hiernaast vindt de KNAW dat in aanvragen voor onderzoekssubsidies ook moet staan hoe het onderzoek wordt vertaald naar onderwijs, en dat er aan universiteiten meer types loopbanen komen, waaronder opties met extra nadruk op onderwijs. Verder pleit ze voor meer waardering voor het geven van onderwijs en juicht ze de verdere professionalisering van het onderwijs toe.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden