Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

KNAW - Impact van onderzoek in kaart brengen

Het meten van de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek is lastig. Om die toch te kunnen inschatten, vooraf of achteraf, is het beter te kijken welke netwerken de onderzoekers hebben. Via die netwerken verspreidt kennis zich en kan kennis verschil maken. Dit concludeert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op grond van een vergelijking met andere landen en een bijeenkomst met experts. Minister Van Engelshoven nam op 5 november de papieren versie vrijdag in ontvangst.

Het rapport bevat drie adviezen of ontwikkelingsrichtingen. De KNAW schrijft ook dat er achteraf meer kan worden gedaan met informatie die bij evaluaties van universiteiten, instituten en hogescholen wordt verzameld. Ten slotte adviseert ze meer te leren van eerdere ervaringen om de impact van toekomstige projecten te vergroten.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden