Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Gastcolumn

Prof.dr. Pauline Meurs, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Goedleven in meervoud

Op vele manieren worden we aangemoedigd gezond te leven. Voldoende bewegen, niet roken en matig met alcohol zijn de pijlers onder het Preventieakkoord. Goed leven is veel meer dan gezond leven. Goed leven gaat bijvoorbeeld over het hebben van zinvol werk, een gelukkig gezin of een actief sociaal leven. Materiële zaken kunnen bijdragen aan de ervaring van goed leven: mooie kleren, een flitsende of praktische auto, een prettig huis. Maar ook klaar staan voor een ander draagt bij aan goed leven. We vinden het belangrijk om goed te leven, om zin te geven aan ons leven. Misschien wel meer dan ooit.

Foto: ©Rob ter Bekke

Foto: ©Rob ter Bekke

Het mag duidelijk zijn dat wat goed leven precies is, voor iedereen anders is. Goed leven is afhankelijk van achtergrond, persoonlijke omstandigheden, levensfase, levensovertuiging, opvoeding, opleiding, ga zo maar door. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vindt die pluriformiteit van goed leven belangrijk. Soms bekruipt ons het gevoel dat goed leven te vaak en te veel in een bepaalde richting wordt gedrukt. De gedachte is dat goed leven in die zin een maakbaar project is dat door beleid gerealiseerd kan worden.

Helaas is het niet zo gemakkelijk. Goed leven gaat niet vanzelf. Er zijn tal van factoren die het extra moeilijk maken het leven goed te maken. Armoede bijvoorbeeld, je persoonlijke geschiedenis, de buurt waarin je opgroeit, ernstige ziekte, pech of ongeluk dat je kan overkomen. Wat behelst goed leven wanneer je psychotisch bent, of dakloos? En wat is goed leven in het aangezicht van de dood? 

Om je leven goed te maken is er heel veel meer nodig dan wilskracht en doorzettingsvermogen.

De overheid zet in op preventie en wil bijdragen aan dat goede leven. Dat is belangrijk. Het roept ook vragen op. Want hoever mag je daarin gaan? Wanneer wordt een stimulans een opdracht? Wanneer wordt een aanmoediging een veroordeling? De grens is dun en voor degenen die worstelen met hun gezondheid kan een goed bedoelde campagne averechts uitpakken.

Met de bundel ‘Goed leven’ wil de RVS laten zien dat goed leven zeer divers is. En dat het niet vanzelfsprekend is en zeker ook niet gemakkelijk. We geven een podium aan mensen die ons vertellen of laten zien wat goed leven voor hen betekent. Voor sommigen is goed leven een hele klus. Niet alle facetten van goed leven komen aan bod. Het thema is zo veelzijdig dat het zich niet laat vangen tussen de voor- en achterkaft van een boek. 

De bundel is een bloemlezing geworden van beschouwingen, interviews, reportages, testimonials, foto’s en tekeningen. De bijdragen zijn soms heel concreet en soms wat abstracter. De inhoud is zo divers als het leven zelf. 

Ik wens u allen fijne feestdagen toe. 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden