Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Onderwijsraad – Briefadvies Curriculumvernieuwing

Er moet een onafhankelijke, permanente commissie komen die curriculumontwikkeling kan monitoren. Ook moet deze commissie adviseren over herijking van de kerndoelen en de eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit adviseert de Onderwijsraad in het briefadvies ‘Curriculumvernieuwing’ dat hij op 13 december heeft aangeboden aan minister Slob (Onderwijs).

De Onderwijsraad vindt het belangrijk dat op schooloverstijgend niveau verschillende groepen betrokkenen nadenken over de opdracht van het onderwijs en de rol die de verschillende vakken en vakgebieden daarbij hebben. Hij heeft waardering voor de wijze waarop dit in de huidige curriculumherziening een plaats heeft gekregen. De huidige curriculumherziening is volgens de raad echter niet scherp en richtinggevend genoeg. Dit komt doordat verschillende processen door elkaar lopen.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden