Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Raad voor Cultuur – Advies ‘Zichtbaar van waarde’

De beeldende kunstsector in ons land is veelzijdig, flexibel en dynamisch, maar kleinschaligheid en versnippering maken hem ook kwetsbaar. Zo hebben minder presentatieplekken, onvoldoende ruimte voor experiment of talentontwikkeling en lage honoraria voor de kunstenaars de potentie van de sector de afgelopen jaren aangetast. Dat constateert de Raad voor Cultuur in het advies ‘Zichtbaar van waarde’ dat op 22 november werd gepubliceerd.

 De raad pleit er daarom voor om de positie van de individuele kunstenaar en de infrastructuur van de sector te verstevigen, en daarvoor middelen ter beschikking te stellen. Een eerlijke betaling aan kunstenaars en bemiddelaars zou vanzelfsprekend moeten worden.  

Zichtbaar van waarde’ is een van de tien sectoradviezen die de raad tussen najaar 2017 en eind 2018 uitbrengt. Deze sectoradviezen vormen de bouwstenen voor een discussie over de herziening van het cultuurbestel. Dat stelseladvies zal in het voorjaar van 2019 verschijnen.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden