Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

AWTI, WRR e.a. – Met de kennis van morgen

Snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen maken de toekomst van Nederland moeilijk inzichtelijk. Voor de Nederlandse overheid is het daarom in toenemende mate noodzakelijk om toekomstverkenningen uit te laten voeren. Wat voor toekomstverkenningen worden er gemaakt, wat is de rol van deze verkenningen en wat voor impact hebben ze op de politieke besluitvorming? In de bundel ‘Met de kennis van morgen’ geven de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, het CBS, het CPB, het PBL, het KNMI, de COGEM, het RIVM, het SCP, de AWTI, de WRR en het Rathenau Instituut geven inzicht in de wijze waarop zij verkenningen uitvoeren, hoe deze hun weg vinden naar de Nederlandse politieke besluitvorming en wat het resultaat van hun verkenningen is.

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) beschrijft als voorbeeld zijn advies over energie-innovatie. Daarin presenteert de AWTI een soort recept om ondanks de onzekerheid over de energietransitie toch verstandige keuzes te maken rond energie-innovatie.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden