Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Onderwijsraad – Ruim baan voor leraren

Hoe kunnen aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur van leraren bijdragen aan voldoende én goede leraren? In antwoord op deze vraag van de Tweede Kamer komt de Onderwijsraad met het advies ‘Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap’, dat op 7 november werd gepubliceerd. In dit advies pleit de raad voor een nieuwe kijk op het leraarschap, die leidt tot een ingrijpende herziening van de opleidings- en arbeidsstructuur.

De Onderwijsraad schetst de contouren voor de nieuwe structuur en adviseert om een commissie aan te stellen die dit advies uitwerkt. Daarbij worden ook de financiële consequenties duidelijk. Alleen als deze consequenties worden aanvaard, heeft het voorstel kans van slagen. Hoe dan ook vragen de voorgestelde aanpassingen om overdenking van de cao’s voor beroepskrachten in de voorschoolse sector en voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden