Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Rli - Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland duurzaam worden verwarmd. Over de route daarnaartoe bestaat nog veel onduidelijkheid: over de verantwoordelijkheid van overheid en burger, de verdeling van de kosten en de mate waarin burgers straks zelf kunnen kiezen hoe zij hun huis verwarmen. Deze onzekerheid beïnvloedt het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie negatief. Dat staat in het advies ‘Warm aanbevolen: CO2-arme warmte in de gebouwde omgeving’ dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) op 13 december 2018 heeft aangeboden aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, overhandigt het advies 'Warm aanbevolen' aan minister Ollongren (BZK). Links op de foto Niels Koeman, raadslid. Foto: Freek van den Bergh

De voorzitter van de Rli, Jan Jaap de Graeff, overhandigt het advies 'Warm aanbevolen' aan minister Ollongren (BZK). Links op de foto Niels Koeman, raadslid. Foto: Freek van den Bergh

De Rli doet in dit advies voorstellen om de omschakeling van alle gebouwen op duurzame warmte sneller en met groter draagvlak tot stand te brengen. Hij richt zich daarbij op de volgende vragen: Welke maatregelen moet de overheid treffen om te zorgen dat alle partijen zich kunnen en willen inzetten voor een voortvarende transitie naar een CO2-arme warmtevoorziening in de gebouwde omgeving? Welke financiële maatregelen en welke afspraken over de rol en verantwoordelijkheden van overheden zijn nodig om de doelen uit het regeerakkoord voor 2030 en 2050 te halen?

Meer informatie 

Bekijk hier de video met een uitleg van het advies in 2 minuten 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden