Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AIV - Themabijeenkomst 'Artificial Intelligence: wie heeft de macht?'

De opmars van artificial intelligence (AI) heeft naar verwachting de komende decennia ingrijpende gevolgen op economisch, militair en politiek gebied. De kansen en risico’s van AI, cyberveiligheid, het belang van menselijke controle, de positie van Europa en de ethische, rechtsstatelijke en maatschappelijke vraagstukken vormden de centrale thema’s tijdens de jaarlijkse AIV-themabijeenkomst op 2 november jl. De bijeenkomst vond plaats in de vergaderzaal van de Eerste Kamer.

 

Drs. Jochem de Groot (Director Corporate Affairs Microsoft Nederland) sprak over de relatie tussen AI en internationale veiligheid en bepleitte een Digitale Geneefse Conventie om stabiliteit en vrede in het digitale domein te waarborgen. Drs. Marietje Schaake (lid van het Europees parlement voor D66/ALDE) ging in op AI als belofte en bedreiging en onderstreepte de noodzaak van een Europese visie op AI, mede in het licht van de dominante positie van de VS en China op dit terrein. Prof.dr. Jeroen van der Hoven (hoogleraar Ethiek en Techniek aan de TU Delft) sprak uitgebreid  over de ethische dilemma’s van AI en het belang van 'meaningful human control' en 'responsible innovation'.

Klik hier voor het verslag van deze bijeenkomst

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden