Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Onderwijsraad – Nieuwe samenstelling raad

Op 16 november heeft de ministerraad ingestemd met de voordracht voor de samenstelling van Onderwijsraad voor de periode 2019-2022. De raad zal tien leden tellen. De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van onderwijs. De raad staat vanaf 1 januari 2019 onder voorzitterschap van prof. dr. E.H. (Edith) Hooge.

Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink, de huidige voorzitter van de Onderwijsraad, heeft het wettelijk maximum van drie termijnen bereikt (twee periodes als lid en één periode als voorzitter).

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden