Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER – Nieuwe Ombudsman Pensioenen

Henriëtte de Lange (49) wordt per 1 januari 2019 de nieuwe Ombudsman Pensioenen. Zij volgt Piet Keizer op die met pensioen gaat. De Lange stond aan de wieg (2004) van de Stichting Pensioenkijker. Op dit moment is ze voorzitter van pensioenfonds HaskoningDHV en heeft ze zitting in de raden van toezicht en een belanghebbendenorgaan van verschillende pensioenfondsen.

De Ombudsman Pensioenen is onafhankelijk en bemiddelt in klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. De ombudsman wordt op verzoek van de pensioenkoepels benoemd door de SER, met het oog op onafhankelijkheid. De benoeming is voor een periode van vijf jaar, met de eenmalige mogelijkheid van herbenoeming voor eenzelfde periode.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden