Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Rli - Adviesvraag 'Toerisme en de leefomgeving'vastgesteld, raadscommissie bekend

Hoe kan worden gestuurd op een gebalanceerde groei van het inkomende en binnenlandse toerisme in Nederland, waarbij de economie, de samenleving en de leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken? En welke rollen dienen de spelers (overheden, ondernemers, bewoners en kennisinstellingen) in te vullen om te kunnen sturen op deze balans en welk instrumentarium is daarbij effectief? Wat is de rol van de (rijks)overheid daarbij?

Deze vragen stelt de Raad voor de leefomgeving (Rli) centraal in zijn advies ‘Toerisme en de leefomgeving’. Aanleiding voor de adviesvraag is de verwachte verdubbeling van het inkomend en binnenlands toerisme vóór 2030. Deze zal naar verwachting een grote impact hebben op de leefomgeving.

De raadscommissie die het advies gaat voorbereiden, is nu bekend.

De Rli verwacht dit advies in het voorjaar van 2019 uit te brengen. 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden