Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Uitgelicht

NLsportraad – Open kaart bij impact

Vraag partners in sportevenementen om hun maatschappelijke en economische doelen scherp te stellen en gebruik een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) om de waarde van sportevenementen transparant te maken. Dat staat in het advies ‘Open kaart bij impact’ dat de Nederlandse Sportraad (Nlsportraad) uitbracht op 27 september.

Nederlandse sportevenementen zitten goed in elkaar. In de hele wereld is men positief over de efficiënte en innovatieve wijze waarop Nederlanders sportevenementen organiseren. Maar dat betekent niet dat geen verbeteringen mogelijk zijn. Stilstand leidt mogelijk tot achteruitgang. Zo is onvoldoende helder met welke doelen partners – waaronder overheden – geld aan sportevenementen besteden. Ook worden kosten en baten van sportevenementen lang niet altijd gemeten en transparant verantwoord.

De NLsportraad adviseert de minister daarom om partijen zoals sportbonden en gemeenten voorafgaand aan een evenement inzichtelijk te laten maken welke maatschappelijke doelen zij nastreven. Na afloop van het evenement meet de organisatie of de beoogde effecten zijn bereikt. Daarvoor kunnen zij een – in opdracht van de NLsportraad ontwikkelde – modelaanpak MKBA gebruiken, die op maat kan worden gemaakt afhankelijk van de grootte van het evenement. Het gebruik van een MKBA maakt transparanter welke kosten en baten gemoeid gaan bij de organisatie van een sportevenement. Om de praktijk op gang te helpen heeft de NLsportraad  een handreiking en rekentool laten maken die vrij te downloaden zijn op de website.

Hiernaast adviseert de NLsportraad om organisatoren sportontwikkeling altijd als beleidsdoel bij sportevenementen te laten stellen. Denk bijvoorbeeld aan de verbetering van topsportprestaties, de groei van de sportdeelnemers, sport voor mensen met een beperking of de versterking van de sportinfrastructuur.

Voor de lange termijn adviseert de Nlsportraad de minister om een interdepartementaal beleidskader te ontwikkelen, zodat de impact op andere beleidsterreinen wordt vergroot en de randvoorwaarden voor sportevenementen worden verbeterd. Verder is het van belang onderzoek te (laten) doen naar de efficiëntie en effectiviteit van side events en langer lopende programma’s op te zetten die een ‘rode draad’ kunnen vormen tussen sportevenementen.

De minister van Medische Zorg en Sport heeft de Nlsportraad gevraagd de (mogelijke) impact van sportevenementen te onderzoeken. Dit heeft de Nlsportraad gedaan aan de hand van literatuurstudies, theoretische bijdragen van leidende expert in Nederland en bijeenkomsten met stakeholders van sportevenementen.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden