Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Onderwijsraad - Briefadvies wetsvoorstel burgerschapsopdracht

De Onderwijsraad deelt de ambitie van minister Slob om de doelstelling en uitgangspunten van het burgerschapsonderwijs te verduidelijken. Het wetsvoorstel maakt volgens de raad nu echter onvoldoende duidelijk wat onder burgerschap wordt verstaan en wat van scholen wordt verwacht. Op dit punt is verdere aanscherping nodig. De raad komt met de suggestie voor een andere wettekst waarin democratie de kern vormt van de burgerschapsopdracht. Dit staat in een advies dat de raad op 27 september uitbracht in reactie op een wetsvoorstel van de minister.

De Onderwijsraad pleit er ook voor om realistische verwachtingen van het onderwijs te koesteren. Er zijn grenzen aan wat onderwijs kan bereiken. Ook benadrukt de raad dat er meer nodig is dan een wetswijziging om het burgerschapsonderwijs daadwerkelijk te verbeteren.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden