Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ROB – Verduurzaming, en nu de kosten nog!

Om een impuls te geven aan de manier waarop wordt aangekeken tegen financiële verhoudingen, ten opzichte van de verduurzamingsopgave heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de essaybundel ‘Verduurzaming, en nu de kosten nog!’ uitgebracht. Deze essaybundel bevat bijdragen van drie wetenschappers over verschillende financiële aspecten die samenhangen met de verduurzamingsopgave. Het gaat daarbij met name om de rol en betekenis van het lokaal bestuur bij deze opgave en de (verdeling van de) kosten. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel nam op donderdag 13 september het eerste exemplaar in ontvangst van ROB-voorzitter Han Polman.

In de bundel is ook een journalistiek verslag opgenomen van de Dag van de Financiële Verhoudingen 2018, en de inleiding die op die dag verzorgd werd door Jan Jaap de Graeff, voorzitter van de Rli.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden