Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Raad voor Cultuur – Ontwerp voor de toekomst

Vanuit de lucht is het goed te zien: Nederland is een ontwerp. Nooit af, altijd werk in uitvoering, het resultaat van de eeuwige strijd tegen het water. Ontwerpen is veel meer dan alleen mooie vormgeving; het is een manier van kijken en denken. Die potentie van de ontwerpsector kan volgens de Raad voor Cultuur veel meer worden benut. De raad ziet graag dat het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap hierbij het voortouw neemt. Dat schrijft de raad in zijn advies ‘Ontwerp voor de toekomst’ over architectuur, e-cultuur en vormgeving, dat op 10 september verscheen.

In zijn advies is de Raad voor Cultuur nagegaan welke stappen de overheden en het veld zelf kunnen zetten om de creatieve, kritische en innovatieve kracht van de Nederlandse ontwerpsector toekomstbestendig te maken. Vanuit artistiek, economisch en maatschappelijk perspectief heeft de raad ontwikkelingen in de sector geanalyseerd en daaraan een serie aanbevelingen verbonden.

Ontwerp voor de toekomst’ is een van de tien adviezen over de stand van zaken in de cultuursector die de raad tussen november 2017 en de herfst van 2018 op verzoek van de minister van OCW uitbrengt. Tijdens de Dutch Design Week (op woensdag 24 oktober 2018) gaat de raad over dit advies in gesprek met het publiek.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden