Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

NLsportraad, RVS, Onderwijsraad – Plezier in Bewegen

Laat leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs twee keer per dag een half uur sporten en bewegen. Sporten en bewegen is volgens de raden belangrijk en hoort een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van het onderwijs. Dat adviseren de Nederlandse Sportraad (Nlsportraad), de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het gezamenlijke advies ‘Plezier in bewegen’ dat op 10 september werd aangeboden aan minister-president Rutte.

Hoewel er al een aantal goede voorbeelden is, bieden veel scholen sport en bewegen nog te beperkt aan. Het vanzelfsprekend maken van bewegen op scholen – ook buiten de gymles – is daarom nodig. Bovendien zijn de verschillen tussen scholen in de aandacht die zij geven aan sporten en bewegen, nu te groot. De raden pleiten voor het werken met zogenoemde beweegteams, waarvan naast vakleerkrachten ook buurtsportcoaches en gekwalificeerde trainers deel uitmaken. Scholen kunnen meer samenwerken met sportverenigingen en gemeenten kunnen meer regie nemen op dit onderwerp.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden