Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

WRR – Europese variaties

De Europese Unie zal meer ruimte moeten bieden voor variatie om bijna dertig, onderling zeer verschillende Europese staten en hun burgers, te kunnen blijven verenigen. Variatie biedt mogelijkheden om onderwerpen die Europese samenwerking vereisen, zo aan te pakken dat nationale democratieën hun eigen rol kunnen blijven spelen. Dit is de kern van het rapport ‘Europese variaties’ dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) uitbracht op 4 september.

De WRR legt voor verdere ontwikkeling van de Unie de nadruk op variatie om de discussie over de toekomst van de Europese Unie te bevrijden van de drang om eenvormige toekomstbeelden te omhelzen.  Naarmate het aantal lidstaten en hun onderlinge verschillen groter zijn geworden, is er ook meer reden om van variatie gebruik te maken. Variatie vermindert de spanningen en voorkomt dat achter een papieren eenheid zulke grote verschillen bestaan dat ze de geloofwaardigheid van de Unie ondermijnen. 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden