Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

AWTI – Verspreiding. De onderbelichte kant van innovatie

De verspreiding van innovaties in Nederland hapert. Nederland innoveert volop maar te veel innovaties blijven klein of ongebruikt doordat ze zich slecht verspreiden. De regering moet haar innovatiebeleid veel krachtiger richten op het verspreiden van innovaties. Dit constateert de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in het advies ‘Verspreiding - De onderbelichte kant van innovatie’. De AWTI heeft het advies op 7 september overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

De verspreiding van innovaties is belangrijk voor het verdienvermogen van Nederlandse bedrijven en voor het oplossen van verschillende maatschappelijke problemen, zoals de gevolgen van klimaatverandering, vergrijzing en de overbelasting van het zorgsysteem. De regering doet er daarom goed aan te werken aan betere condities voor innovatieverspreiding, als aanvulling op wat de innoverende partijen zelf ondernemen. De AWTI vertaalt dit advies naar drie aanbevelingen aan de regering.

  • Stimuleer de vraag naar innovaties met maatschappelijke waarde;
  • Vraag ministeries om beleidsaandacht voor innovatieverspreiding en stuur aan op interdepartementale samenwerking hierin;
  • Maak innovatieverspreiding een expliciet onderdeel van het innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Meer informatie

Symposium

In een afgeladen zaal van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag gingen tijdens de presentatie van het advies vier prominente sprekers met elkaar, met leden van de AWTI en met de zaal in discussie over innovatieverspreiding. Dit gebeurde aan de hand van voorbeelden van haperende én voorspoedige verspreiding uit de bouwsector, de gezondheidszorg, de landbouw en de watersector. Sprekers waren Koenraad Debackere (AWTI-raadslid en hoogleraar innovatiewetenschappen aan de KU Leuven), André Dorée (hoogleraar markt- en organisatiedynamiek in de bouw aan de Universiteit Twente), Janneke de Kramer (programmamanager Agro Food Robotics aan de Universiteit Wageningen), Greet Prins (voorzitter Raad van Bestuur van de Philadelphiagroep en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Roeland Allewijn (directeur Veiligheid en Water bij Rijkswaterstaat).

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden