Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

RVS – Essay ‘Over bezorgd’

Niet alleen jongvolwassenen zelf, ook beleidsmakers, werkgevers en onderwijsinstellingen hebben een rol om knelpunten door mentale druk onder jongvolwassenen te voorkomen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) pleit daarom voor een maatschappelijke aanpak, door onder andere meer aandacht voor persoonsvorming en ‘arbeidsmarktkunde’ in het onderwijs en betere begeleiding bij het maken van studie- en beroepskeuzes. Daarnaast roept de RVS deze partijen en de overheid op om de prestaties van jongeren minder eenzijdig te beoordelen. Dat kan bijvoorbeeld door andere manieren van toetsing op school en meer waardering voor praktisch vakmanschap op de werkvloer. Dat schrijft de Raad in het essay ‘Over bezorgd. Maatschappelijke verwachtingen en mentale druk onder jongvolwassenen’ dat op 12 juli is gepubliceerd.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden