Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER – Eerste belangrijke stap naar Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’. Het is nu aan het kabinet en de Tweede Kamer om met richtinggevende keuzes te komen. Daarna kunnen de partijen de hoofdlijnen uitwerken in concrete en bindende afspraken. Als het tempo erin blijft, ligt er eind dit jaar een akkoord met handtekeningen.

Meer informatie

Adviesraden aanvullend bij energietransitie 

De Sociaal-Economische Raad (SER), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI), de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en het College voor de rechten van de mens vullen elkaar goed aan op het gebied van de energietransitie. Deze samenhang werd duidelijk na een inventarisatie op initiatief van de SER. Energietransitie behoort tot de thema’s die zich goed lenen voor een gemeenschappelijke oriëntatie en oefening in samenwerking.

Een inventarisatie op basis van recente en komende publicaties van de diverse raden brengt de samenhang in kaart. Het laat ook zien waar de betrokken raden elkaar aanvullen. Dat aanvullen is van belang omdat het bij de transitie naar een klimaatneutrale economie en samenleving gaat om een ingrijpend en complex proces dat alle sectoren van het maatschappelijk leven gaat raken.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden