Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AWTI – Werkprogramma 2019

De AWTI heeft op 7 september zijn werkprogramma voor 2019 vastgesteld en aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De AWTI zal zich in 2019 onder andere buigen over de vraag hoe Nederland flexibeler zijn in het benutten van nieuwe techologieën. Daarnaast richt de AWTI zich op nog drie andere thema’s: transities, ondernemerschap en centrale/decentrale governance.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden