Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Onderwijsraad – Werkprogramma 2019

Op Prinsjesdag presenteerde de Onderwijsraad zoals gewoonlijk het werkprogramma voor het volgend kalenderjaar. In 2019 brengt de Onderwijsraad onder meer adviezen uit over Lezen en leesbevordering, De educatieve infrastructuur, Passend onderwijs II en Verschil tussen jongens en meisjes in het onderwijs.

Het werkprogramma 2019 vormt onderdeel van de meerjarenagenda zoals de raad die in 2015 heeft opgesteld. In deze meerjarenagenda formuleert de raad een aantal hoofdlijnen voor de advisering in de periode 2015-2020: kerntaken van het onderwijs; onderwijsprofessionals; bestuur, organisatie en bekostiging; onderwijs en samenleving; en digitalisering.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden